Ένας ορισμός της Λογοθεραπείας

Ο όρος Λογοθεραπεία είναι συντομογραφία για τη μακροπρόθεσμη Λογοθεραπεία όπως εφαρμόζεται από έναν Λογοθεραπευτή. Ένας λογοθεραπευτής που εργάζεται με νέους θα πρέπει να καταλάβει·

Δεξιότητες παιχνιδιού και φαντασίας

Δεξιότητες ακρόασης και συγκέντρωσης

Έκφραση γλωσσικών εννοιών – σωστή χρήση εννοιών όπως μεγάλο, λίγο πάνω, κάτω

Γλωσσικές δομές – μπορούν να ακολουθήσουν λέξεις σε προτάσεις

Έκφραση σε προτάσεις – είναι καλοσχηματισμένες οι προτάσεις;

Κοινωνική επικοινωνία και κατανόηση κοινωνικών κανόνων. μπορεί το άτομο να συμβάλει στις συζητήσεις, στην κατανόηση του χιούμορ κ.λπ.

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ; Οι άνθρωποι μπορεί να φαίνονται ταραγμένοι και απογοητευμένοι ως αποτέλεσμα του να μην μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά

Χρήση γλώσσας – δυνατότητα σχολιασμού, αιτήματος και χαιρετισμού κ.λπ.

Οι λογοθεραπευτές συχνά εξειδικεύονται είτε ως Παιδοθεραπευτές είτε ως ενήλικες, αν και ορισμένοι θεραπευτές μπορούν επίσης να εργαστούν και με ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες.

Οι θεραπευτές μπορούν να αποφασίσουν κλειδαρασ ιλιον να ειδικευτούν ακόμη περισσότερο, για παράδειγμα να εργάζονται κυρίως με πελάτες στο αυτιστικό φάσμα, με ασθενείς με δυσλειτουργίες, με πελάτες που έχουν ανάγκες φαγητού και ποτού, με πελάτες προσχολικής ηλικίας, με πελάτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ορισμένοι θεραπευτές μπορεί να εξελιχθούν στη διαχείριση θεραπευτές που εργάζονται ως ηγέτες ομάδων ή εντός των δομών διαχείρισης.

Εκπαίδευση για την παροχή Λογοθεραπείας;

Ένας λογοθεραπευτής πραγματοποιεί πτυχίο στη Λογοθεραπεία σε ένα από τα μόλις 10 Πανεπιστήμια που προσφέρουν το μάθημα σε όλο το Η.Β.

Τα περισσότερα μαθήματα διαρκούν τέσσερα χρόνια και δύο ή τρία Πανεπιστήμια προσφέρουν μεταπτυχιακή είσοδο μετά από προηγούμενο πτυχίο.

Οι υποψήφιοι απαιτούν επίπεδα Α για να εισέλθουν στο μάθημα, αν και ορισμένα ισοδύναμα προσόντα μπορεί να γίνουν δεκτά.

Το ίδιο το μάθημα είναι πολύ εντατικό, διαρκεί πέντε ημέρες την εβδομάδα, συν την τοποθέτηση. Καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, οι λογοθεραπευτές θα πρέπει να αποκτήσουν μεγάλη πρακτική εμπειρία στην Παιδιατρική και στους ενήλικες μέσω των εβδομαδιαίων ή μπλοκ τοποθετήσεών τους.

Όταν πληροί τις προϋποθέσεις, ένας νεοεισερχόμενος επαγγελματίας πρέπει να πληροί τις Ικανότητες των λογοθεραπευτών του Βασιλικού Κολλεγίου κατά το πρώτο ή δύο έτος της άσκησης.

Ποιοι άλλοι κλάδοι λειτουργούν παράλληλα με τους Λογοθεραπευτές;

Συχνά, οι Λογοθεραπευτές θα εργαστούν μαζί με τους Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους, εάν το παιδί ή ο νέος πηγαίνει σχολείο ή νηπιαγωγείο. Ο θεραπευτής μπορεί να εργαστεί μαζί με εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, μουσικοθεραπευτές και παιγνιοθεραπευτές.

Μπορεί να είναι πραγματικά ωφέλιμο για τους θεραπευτές να κάνουν κοινές επισκέψεις προκειμένου να αξιολογήσουν πλήρως τις ανάγκες του παιδιού σε σχέση με τη σωματική του ανάπτυξη, τη γνωστική του ανάπτυξη και τη συναισθηματική του ανάπτυξη.

Πού θα συναντήσετε τη Λογοθεραπεία;

Οι λογοθεραπευτές μπορούν να εργαστούν για τις Εθνικές Υπηρεσίες Υγείας ή Ανεξάρτητα ως μέρος του ιατρείου των θεραπευτών ή όταν απασχολούνται απευθείας από ένα σχολείο/ περιβάλλον φροντίδας.